Kent u ‘l’Association des Collectionneurs de Guides, Cartes et Objets Michelin (ACGCM)’ (De Vereniging voor verzamelaars van Michelin-gidsen, -kaarten en –voorwerpen)?

Deze vereniging met bijna 300 leden (Franse leden voor het merendeel, maar ook buitenlandse) werd in juni 2000 opgericht om de Michelin-verzamelaars bijeen te brengen zodat ze elkaar kunnen leren kennen, documenten kunnen uitwisselen en informatie kunnen bekomen over hun verzamelingen.

Om dit mogelijk te maken hebben we een “ledengids” uitgegeven (coördinaten: adres, telefoonnummer, fax, GSM, internetadres). U kent dan onmiddellijk na aansluiting alle leden en weet u wat ze verzamelen. Zo worden contact opnemen en ruilen gemakkelijker.

Het is ook mogelijk om gewoon in te schrijven op het (gratis) ‘discussieforum’. Op die manier kunnen documenten en inlichtingen eveneens worden uitgewisseld.

We geven ook een driemaandelijks nummer ‘L’échange’uit. In dit nummer staat informatie over de vereniging en over de Michelin-verzamelwereld. Het is ook mogelijk (gratis) advertenties te plaatsen.

We hebben onlangs catalogussen uitgebracht met alle kaarten op schaal 1/200000 en met alle gidsen: zowel Franse, buitenlandse en slagvelden uitgegeven door Michelin. Dit zijn fantastische werkinstrumenten voor de verzamelaars.


Onze doelstelling is een maximum aantal ‘ruilbeurzen’ te organiseren in elke regio van Frankrijk zodat de leden elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten. Er werden al verscheidene ontmoetingen met succes georganiseerd, namelijk in de buurt van Parijs en in het westen van Frankrijk.

De ‘ontmoetingen van BOURGES’ die elk jaar worden georganiseerd in Bourges in de maand oktober betekenen ‘de grote bijeenkomst’ van alle Michelin-verzamelaars. Ze kunnen er elkaar ontmoeten, met elkaar in contact komen en ruilen in een uiterst ontspannen sfeer. Enkel de leden kunnen er tentoonstellen.

Hoewel deze vereniging aanvankelijk voornamelijk bedoeld was voor verzamelaars van gidsen en kaarten, kwamen er al heel snel andere Michelin-fans bij (verzamelaars van pins, miniatuurauto’s, aanwijzingsborden, bibendum, enz.).

Het is een levendige en complete organisatie waarin iedereen zijn plaats en zijn correspondent vindt. Het belangrijkste kenmerk ligt in het feit dat de vereniging zich enkel bezighoudt met Michelin-verzamelingen. De naam Michelin is overigens over de hele wereld gekend.


Het spreekt voor zich dat wanneer u zich aansluit bij deze vereniging, u nog steeds uw volledige onafhankelijkheid behoudt voor wat ruilen betreft en u dus nog steeds volledig vrij bent om te ruilen met personen die geen lid van de vereniging zijn.


Wij staan volledig tot uw beschikking indien u een aansluitingsdossier wil bekomen (zonder enige verplichting). Zo kan u de vereniging beter leren kennen en kunt u zich aansluiten, wat wij althans hopen. Zo ja, dan volstaat het uw coördinaten door te geven. (Gelieve ook zo vriendelijk te zijn de Michelin-verzameling(en) te vermelden die u in het bijzonder interesseren).

Twijfel in elk geval niet om ons vragen te stellen indien u dit wenst.

Tot binnenkort?